marți, 6 octombrie 2009

A. KOMIVES: C. IVANESCU, un Don Quijote contemporan într-o societate românească care pune prea puţin preţ pe verticalitate, principii şi onoare


Cuvinte, gânduri, emoţii,
proiecte

In memoriam: Cezar Ivănescu,
Aiud, 2009

Andor Kömives: „M-am implicat în acest proiect pe măsură ce am înţeles că poetul şi omul Cezar Ivănescu a fost un Don Quijote, contemporan, tragic, într-o societate românească, care pune prea puţin preţ pe verticalitate, principii şi onoare. El face parte din acea categorie a oamenilor de cultură însinguraţi, cei ce se pedepsesc singuri, pentru a trăi în lumină şi adevăr, fără iluzii. Şi-a asumat această condiţie înainte şi după 1989, pentru că nu a putut altfel.

Am optat pentru a-i face un portret, deşi nu l-am cunoscut personal, un chip tragic văzut direct, frontal. El mărturisea într-un interviu că sportul l-a învaţat să fie luptător, şi să-şi privească adversarul cu curaj direct în faţă. Avea o faţă foarte expresivă, asemenea poeziei sale cântate cu o voce aspră, sau a scrisului său incizat.

Expoziţia de la Aiud este emoţionantă, prin efortul şi truda voastră de recuperare a memoriei unui mare poet contemporan în conştiinţa noastră, un adevărat reper printre atâtea gunoaie morale. Marea problemă a noastră nu este inteligenţa sau talentul, ci caracterul – după cum ne-a “scanat” regele Carol I. “ (fragment)

Niciun comentariu:

Cezar Ivănescu, ultima înregistrare video, Tirana, 15 aprilie 2008